Over onze naam

Bij het bedenken van een naam voor onze onderneming wilden we graag onze verbondenheid met de streek waar we wonen en werken laten doorklinken. Millingen aan de Rijn, onze thuisbasis, ligt in de zogenaamde Limes-zone. Een gebied tussen de oude grenzen van het voormalige Romeinse Rijk. Deze grens, de Romeinse Limes, is zo bijzonder dat er momenteel gekeken wordt of het op de Wereld Erfgoed lijst kan komen. Het "toeval" wil dat onze geboortegrond in het westen van Nederland ook aan de Limes ligt.

"Limes" betekent in het Romeins "grens" of "pad".

Deze letterlijke betekenis brengt ons meteen bij de symbolische waarde van de naam Limes (spreek uit Lie-mes) Uitvaartzorg: ons werk ligt op het grensgebied van leven en dood. Tijdens het leven loopt ieder van ons een eigen, uniek pad met de enige zekerheid dat dit pad eindig is. Vervolgens steken we een grens over naar een onbekend land. Als uitvaartbegeleiders dragen we met respect bij aan deze oversteek waarbij we zowel voor de overledene als voor de naasten zorgen.

 

verbonden