Voorzorg

Als uitvaartverzorgers rekenen wij het tot onze maatschappelijke taak heldere voorlichting te geven. Er komt gelukkig steeds meer vraag vanuit de samenleving om informatie over alles rondom sterven. Wij geven graag antwoord op al uw vragen. In de praktijk merken we dat het op prijs wordt gesteld wanneer we ook een kostenindicatie maken. Wanneer we uw wensen, voor zover bekend, met elkaar op een rijtje hebben gezet doen we dit graag voor u. Vaak blijkt het totaalplaatje mee te vallen en dat geeft lucht.

Uit ervaring merken we dat het rust geeft wanneer zaken vooraf helder besproken zijn, zeker bij een verwacht overlijden maar ook wanneer u alles alvast voor de toekomst een beetje op een rij wilt hebben. Bijvoorbeeld om uw naasten te ontlasten wanneer het zover is. Bovendien kan het prettig zijn wanneer u ons al eens persoonlijk hebt ontmoet. Uiteraard blijft u vrij in uw uiteindelijke keuze, de voorgesprekken scheppen geen wederzijdse verplichtingen. Limes Uitvaartzorg verzorgt deze gesprekken gratis en vrijblijvend. Bel om een afspraak te maken (0481 354928) of stuur een mail naar contact@limesuitvaartzorg.nl.